Vereniging Sportdietetiek Nederland hoofdfoto homepagina
Vereniging Sportdietetiek Nederland hoofdfoto homepagina
onafhankelijkheid, professionaliteit en kwaliteit staan voorop

De VSN

De Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN) is een jonge vereniging, opgericht in 2004, waarin sportdiëtisten zich verenigd hebben. Het doel van de vereniging is om sportdiëtisten bij te scholen, om kennis met elkaar te delen, om de kwaliteit van de sportdiëtist te bewaken en om het vak sportdiëtetiek op de kaart te zetten.

De vereniging organiseert jaarlijks minimaal 1 studiedag voor de leden. De vereniging neemt deel aan diverse multidisciplinaire overlegorganen op het gebied van de sport(geneeskunde).

Diëtisten die de post-HBO opleiding Sportdiëtetiek met goed gevolg hebben doorlopen kunnen lid worden van de VSN.

De missie van de VSN

De VSN beoogt een uitstraling van onafhankelijkheid, professionaliteit en kwaliteit als het gaat om het verstrekken van sportvoedingsadviezen door VSN sportdiëtisten aan individuen, groepen, teams, bonden en medeparamedici.
Wetenschappelijke inzichten dienen aan de basis te liggen van de sportvoedingsadvisering door de VSN sportdiëtist. De VSN wil een vereniging zijn waarin individuele sportdiëtisten zich thuis voelen en tevens betrokken zijn bij de activiteiten die de VSN organiseert. Daarnaast wil de VSN de mogelijkheid bieden om de individuele sportdiëtist bijscholing te bieden door middel van studiedagen en/of opleidingen.

De VSN wil een vereniging zijn voor alle sportdiëtisten die sporters begeleiden op elk (prestatie)niveau; en tevens een vereniging waarbinnen ook de topsportdiëtisten zich kunnen blijven ontwikkelen
 


Het bestuur van de VSN

Het bestuur van de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland bestaat uit:

foto bestuurslid VSN
Anne-Marijke Ambergen
(voorzitter)
foto bestuurslid VSN
Sita Veenstra
(voorzitter)
foto bestuurslid VSN
Vera Wisse
(penningmeester)
foto bestuurslid VSN
Marije van Loon-Langen
(lid kwaliteit)
foto bestuurslid VSN
Secretaris
Vacature