Vereniging Sportdietetiek Nederland hoofdfoto homepagina
Vereniging Sportdietetiek Nederland hoofdfoto homepagina

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doe, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN)

De Vereniging Sportdiëtetiek Nederland is gevestigd in Lewedorp (Zeeland) en ingeschreven bij de Kvk onder nummer 09143588.
Onze diensten vallen officeel onder de branche Preventieve gezondheidszorg (zonder arbobegeleiding. Deze branche heeft als hoofdcategorie: 'Gezondheids- en welzijnszorg' en is in dit geval verder onderverdeeld bij: 'Gezondheidszorg', subcategorie 'Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg zonder overnachting'.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van Vereniging Sportdiëtetiek Nederland beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
 • Uw voor- en achternaam
 • Vestigingslocatie van uw praktijk
 • Uw (praktijk) adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnnummer
 • Uw VSN Lidnummer
 • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruiken wij voor het bijhouden van onze ledenadministratie en het tonen van uw gegevens op de interactieve kaart van onze website.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Wij bewaren uw gegevens gedurende uw lidmaatschap van onze vereniging. Nadat u uw lidmaatschap heeft beëindigd zijn wij verplicht om uw gegevens nog 5 jaar te bewaren (belastingplicht).

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden door ons niet actief gedeeld met derden. Wel zijn de NAW-gegevens van uw praktijk, telefoonnummer en e-mailadres zichtbaar op de interactieve kaart van onze website. Mocht u hier bezwaar tegen maken dan kunnen wij uw gegevens van deze kaart verwijden.
Onze ledenadministratie wordt met instemming van onze leden uitbesteed aan Sportzorg. Binnen deze organisatie heeft 1 persoon toegang tot onze gegevens.

Website

Deze website slaat geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie op.

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Deze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:
 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
 • Bezochte pagina's van onze website
 • Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat de website geen IP-adressen opslaat en u op deze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sportdietetiek.nl . Wij zulen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.